top of page

En ny rektorsutbildning...

En framgångsrik skola börjar med ett fantastiskt ledarskap

 

Synligt Ledarskap i Skolan

- rektorsutbildningen där er skola är kursmaterialet!

Fästpunkt 1

Ledarskap är att skapa er skolas framtid

Ledarskap är inte en hjältes verk på toppen, utan en organisations förmåga att tillsammans skapa sin framtid. Det är en central utgångspunkt i denna nya rektorsutbildning.

Allt du behöver för att bygga en effektiv ledningsorganisation

Synligt Ledarskap fungerar som en länk mellan teori och praktik och består av ett utprovat system som tar dig från där du är idag till dit du vill vara. Utvecklingsprogrammet visar dig:

  • Stegen du tar,

  • Frågorna du ställer,

  • Vägen du använder för att facilitera transformationen på din skola.

När det saknas ett systemtänkande slåss individuella halvsanningar mot varandra. Ingen vinner och skolan är förlorare varje gång. I denna rektorsutbildning utvecklar du din skola till ett system med en inneboende förändringsförmåga. Du kommer göra detta systematiskt och i praktiken och inte som lösryckta enskilda aktiviteter. Det gör att du kommer att kunna förklara och förstå din verksamhets prestation på ett helt nytt sätt och se samband som du tidigare antagligen inte sett, även om de funnits där hela tiden.

Systemtänkande

Fästpunkt 2

Gå utbildningen i din egen takt

Utbildningen har ett innovativt upplägg. Du behöver inte läsa mängder av kurslitteratur, er skola är kursmaterialet. Under utbildningen har du löpande kontakt med kursledningen. Vi träffas IRL tre gånger under ett år och du får successivt tillgång till mängder av digitalt material. Utbildningen formas utifrån varje rektors skola och de behov som finns lokalt.

Få syn på ledarskapet

Synligt Ledarskap i skolan hjälper er få syn på ledarskapet i skolan, som gör det möjligt att identifiera de mest kritiska orsakssamband till att ni får de resultat ni får.  

Inte en teori till...

Du behöver antagligen inte ytterligare en teori om skolutveckling? Det här är en rektorsutbildning där du omsätter teori i konkret handling. Principen är action-reflection-learning. Det kommer börja hända nya positiva saker i din organisation. Garanterat.

bottom of page