top of page

Vad handlar skolors mål om?

För några år sedan samlade jag in ca 250 måldokument från skolor och skolförvaltningar. Jag analyserade dem utifrån frågeställningen "Vad handlar skolans mål om?"

Självklart finns en hel uppsjö mål reglerade i styrdokument, men i den här analysen var jag främst intresserade av de lokala mål som används i den operativa ledningen av skolan. Det framkom en oerhört intressant bild av vad målen handlar om. Under flera år har jag sedan använt denna förståelse för att hjälpa skolor få en större effektivitet i sitt utvecklingsarbete.

bottom of page