top of page

Strategiska dialoger

 

Vad ni pratar om och hur ni pratar om det kommer lägga grunden för era handlingar och därmed avgöra hur er verksamhet utvecklas i framtiden. Genom att förfina, systematisera och strukturera era viktigaste samtal går det att öka utvecklingskapaciteten i hela verksamheten. 

I denna bok finns förslag på hur dessa strategiska dialoger kan användas i alla förvaltningens samarbeten. De blir därmed bindemedlet som utgör kritiska element i ett systemtänkande för att förstå hur hela verksamheten är sammanlänkad. 

Jag har kallat de strategiska dialogerna för överenskommelser om utveckling. Överenskommelser innebär en ömsesidighet och har visat sig vara ett ovärderligt verktyg i skolors och förvaltningars förbättringsarbeten. Logiken är i grunden enkel: Om ni inte är överens om vad ni vill åstadkomma och hur, varför skulle då utveckling ske?

 

Det här är en bok för er som är intresserade av hur en förskola eller skola kan ledas och utvecklas för att det förbättringsarbete som genomförs ska ge största möjliga effekt på barn och elevers lärande och utveckling. Innehållet berör alla involverade i en skolförvaltning: Förvaltningsledning-skolledare-pedagoger. Dessa tre kategorier behöver samspela på ett så optimalt sätt som möjligt för att elevernas lärande och utveckling ska ges bästa förutsättningar.

 

I boken finns en stomme till en system som kan anpassas till lokala förutsättningar. Idéerna har prövats på en lång rad skolor och många förvaltningar. Resultaten brukar inte dröja!

 

Så här beskriver skolor och förskolor vad som händer när principerna i denna bok implementeras:

  • Förtroende för och tilliten till ledningen ökar. Det gäller både inom enskild enhet och mellan förvaltning-enheter

  • Förvaltningens roll och samspelet mellan enhet-förvaltning i kvalitetsarbetet blir tydligare

  • Arbetet blir mer strukturerat, likvärdigt och målmedvetet

  • Hela systemet blir en motor i utvecklingsarbetet

  • Utvecklingsarbetet integreras i vardagen

  • Teamen utvecklas utan specifik teambuilding

  • Hela skolan går i samma riktning, men baserat på behoven i respektive arbetslag

  • Arbetet mot målen blir tydligare för alla medarbetare och enklare att relatera till

  • Elever bekräftar i intervjuer en direkt effekt i klassrummet

  • Meritvärdet ökar

Kommentarer från läsare!

"Kapitel 8 borde tapetsera väggarna på alla förvaltningar."

”Något som jag tror är ett vinnande koncept i ditt sätt att skriva är att man kan bygga detta arbete på det man redan har. Du pekar inte ut att något är rätt eller fel och det är absolut en framgångsfaktor."

"Ditt sätt att konkretisera det teoretiska via dina exempel gör det hela väldigt gripbart. Även om du inte pekar ut rätt och fel så utmanar du genom exempel på frågor att ställa sig. Det är toppen!”

"Det handlar om att ta sig från teori till praktik. Det är lätt att tala om en lärande organisation eller att skolor ska fokusera på sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Det är svårare att få till i praktiken med verklig effekt för elevernas lärande. Men det finns processer och sätt att organisera så att detta blir möjligt. Innehållet i den här boken är ett exempel på det."

Kvalificerat ledningsstöd

 

Vill du ha personlig distansbaserad coaching i riktning mot ett tillitsbaserat ledarskap?

IMG_1408.jpg
Beställ boken med 10 % rabatt:

Tack! Meddelande skickat.

Ni betalar 269 kr/bok inkl moms. (Ord 299 kr) Porto tillkommer.

bottom of page