© 2019 Me University Utveckling AB

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon

Me University Utveckling AB

Forshälla Sund 670

451 90 UDDEVALLA

christer@meuniversity.com

Tel:  +46766338985

Nu är boken klar och har börjat levereras!

Det här är en bok för dig som är intresserad av hur en skola kan ledas och utvecklas för att det förbättringsarbete som genomförs ska ge största möjliga effekt på elevernas lärande och utveckling. Innehållet berör alla involverade i en skolförvaltning: Förvaltningsledning-skolledare-pedagoger. Dessa tre kategorier behöver samspela på ett så optimalt sätt som möjligt för att elevernas lärande och utveckling ska ges bästa förutsättningar. I boken finns en stomme till en system som kan anpassas till lokala förutsättningar. Idéerna har prövats på en lång rad skolor och många förvaltningar. Resultaten brukar inte dröja!

Så här beskriver skolor och förskolor vad som händer när principerna i denna bok implementeras:

 • Förtroende för och tilliten till ledningen ökar

 • Arbetet blir mer strukturerat, likvärdigt och målmedvetet

 • Hela systemet blir en motor i utvecklingsarbetet

 • Utvecklingsarbetet integreras i vardagen

 • Teamen utvecklas utan specifik teambuilding

 • Hela skolan går i samma riktning, men baserat på behoven i respektive arbetslag

 • Arbetet mot målen blir tydligare för alla medarbetare och enklare att relatera till

 • Elever bekräftar i intervjuer en direkt effekt i klassrummet

 • Meritvärdet ökar

Beställ boken med 10 % rabatt:

Ni betalar 269 kr/bok inkl moms. (Ord 299 kr) Porto tillkommer.

Beställ boken med 20 % rabatt:

Beställ boken genom att betala med kort direkt här och nu och få 20 procent rabatt. Ni betalar 239 kr/bok inkl moms. Porto ingår om ni beställer före den 10 april 2020.

Klicka på knappen "Köp nu", följ länken och klicka sedan på "Betala med kort"