Har skolors organisering större effekt på elevers resultat än socioekonomiska förutsättningar?

Kan det vara så att hur en förskola, skola och förvaltning organiseras och drivs har större inverkan på elevers lärande och utveckling än socioekonomiska förutsättningar? Ja, det är i alla fall vad flera studier nu indikerar. Och jag är beredd att hålla med utifrån det praktiska arbete som jag haft möjlighet att göra i nära samarbete med några förvaltningsledningar och skolor.

I boken Tillitsbaserat ledarskap i skolan har jag satt samman några av de mekanismer som finns i organiseringen från barn/elev till skolchef och som har stor inverkan på elevers lärande och utveckling. Jag kallar det för en förskola eller skolas utvecklingskapacitet.

Det här är en bok för dig som är intresserad av hur en förskola eller skola kan ledas och utvecklas för att det förbättringsarbete som genomförs ska ge största möjliga effekt på barn och elevers lärande och utveckling. Innehållet berör alla involverade i en skolförvaltning: Förvaltningsledning-skolledare-pedagoger. Dessa tre kategorier behöver samspela på ett så optimalt sätt som möjligt för att elevernas lärande och utveckling ska ges bästa förutsättningar. I boken finns en stomme till en system som kan anpassas till lokala förutsättningar. Idéerna har prövats på en lång rad skolor och många förvaltningar. Resultaten brukar inte dröja!

Så här beskriver skolor och förskolor vad som händer när principerna i denna bok implementeras:

 • Förtroende för och tilliten till ledningen ökar. Det gäller både inom enskild enhet och mellan förvaltning-enheter

 • Förvaltningens roll och samspelet mellan enhet-förvaltning i kvalitetsarbetet blir tydligare

 • Arbetet blir mer strukturerat, likvärdigt och målmedvetet

 • Hela systemet blir en motor i utvecklingsarbetet

 • Utvecklingsarbetet integreras i vardagen

 • Teamen utvecklas utan specifik teambuilding

 • Hela skolan går i samma riktning, men baserat på behoven i respektive arbetslag

 • Arbetet mot målen blir tydligare för alla medarbetare och enklare att relatera till

 • Elever bekräftar i intervjuer en direkt effekt i klassrummet

 • Meritvärdet ökar

Kommentarer från läsare!

"Kapitel 8 borde tapetsera väggarna på alla förvaltningar."

”Något som jag tror är ett vinnande koncept i ditt sätt att skriva är att man kan bygga detta arbete på det man redan har. Du pekar inte ut att något är rätt eller fel och det är absolut en framgångsfaktor."

"Ditt sätt att konkretisera det teoretiska via dina exempel gör det hela väldigt gripbart. Även om du inte pekar ut rätt och fel så utmanar du genom exempel på frågor att ställa sig. Det är toppen!”

"Det handlar om att ta sig från teori till praktik. Det är lätt att tala om en lärande organisation eller att skolor ska fokusera på sambandet mellan undervisning och elevers lärande. Det är svårare att få till i praktiken med verklig effekt för elevernas lärande. Men det finns processer och sätt att organisera så att detta blir möjligt. Innehållet i den här boken är ett exempel på det."

Beställ boken med 10 % rabatt:
Beställ boken med 20 % rabatt:

Beställ boken genom att betala med kort direkt här och nu och få 20 procent rabatt. Ni betalar 239 kr/bok inkl moms. Porto ingår om ni beställer nu.

Klicka på knappen "Köp nu", följ länken och klicka sedan på "Betala med kort"

Ni betalar 269 kr/bok inkl moms. (Ord 299 kr) Porto tillkommer.

© 2020 Me University Utveckling AB

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon

Me University Utveckling AB

Forshälla Sund 670

451 90 UDDEVALLA

christer@meuniversity.com

Tel:  +46766338985