© 2017 Me University Utveckling AB

 • Black Facebook Icon
 • Black LinkedIn Icon

Me University Utveckling AB

Forshälla Sund 670

451 90 UDDEVALLA

christer@meuniversity.com

Tel:  +46766338985

"Det är som att alla teorier vi lärt oss på den statliga rektorsutbildningen kokats ned till ett system av konkreta principer, strukturer och strategier som är direkt tillämpbara i vår verksamhet. Vi får syn på exakt vad vi behöver göra i vår verksamhet och i vilken ordning."

Synligt Ledarskap i Skolan

En ny rektorsutbildning:
 
Hur du får det att hända som du vill ska hända!
 

Du vet säkert vad som behöver ske, men vet du hur?

Synligt ledarskap i Skolan är utvecklat för dig som rektor och hur hela din skola kan utvecklas. Du har antagligen redan gått eller går den statliga rektorsutbildningen och det är det stora jobbet. Då har du en grundutbildning som rektor. Då är 90 procent av jobbet gjort. Jag kommer visa dig de 10 procenten på toppen som transformerar din kunskap och erfarenhet till en operativ kompetens som direkt förbättrar skolan du leder.

Om du är ny som rektor får du ett utprovat system för en operativ verksamhet som lägger grunden för din skolas långsiktiga utvecklingsarbete. Du kan sedan fördjupa din kunskap i den treåriga statliga rektorsutbildningen.

Ökad verkningsgrad på all fortbildning...

I vilken utsträckning ökar elevernas resultat av de fortbildningsinsatser ni gör? 

 

Genom ett väl utprovat ledningssystem i Synligt ledarskap i skolan kommer innehållet i de fortbildningar och lyft som ni deltar i, att i hög grad kunna omsättas i undervisningen och ge effekt på elevernas resultat.

Öka ledningskapaciteten genom ett dynamiskt samarbete mellan alla medarbetare

 Den nya tidens skolledarutbildning! Med denna utbildning lyfter du ledningskapaciteten i hela din organisation. Ledarskap är inte längre något som sitter i en individ, det handlar om din organisations förmåga att skapa sin framtid! Det avgör hur väl era elever lyckas och hur intressant det är för alla medarbetare att stanna kvar i organisationen och för nya medarbetare att söka sig till er verksamhet!

Innehåll

Synligt Ledarskap i Skolan utgår från fyra huvudområden som du arbetar med för att bygga upp ledarskapet i er skola.

 • Riktning och utvecklingsfokus

 • Ägarskap och organisering

 • Nära ledarskap och samarbete

 • Konkreta ledarhandlingar

Resultat

Utvecklingsarbetet börjar direkt när du anmäler dig. Du avgör själv i vilken takt du vill gå utbildningen och i vilken takt du vill implementera arbetet på din skola. Ni kommer kunna:

 • sätta elevens lärande och utveckling i centrum för hela organisationens arbete,

 • formulera mål som ägs av alla medarbetare och som fungerar som utgångspunkt för pedagogisk planering,

 • bygga en organisation som kan axla ansvaret för skolans utvecklingsarbete,

 • tydligt konkretisera hur alla på skolan samarbetar,

 • ha en dynamisk planering för nästa läsår,

 • etablera meningsfulla och effektiva möten på hela skolan,

 • frigöra engagemang och drivkraft hos alla.

Utbildningsupplägg

Utbildningen omfattar 1 år och du kommer implementera vissa delar omgående och identifiera en utvecklingsresa som kan ta upp till 3-4 år att genomföra fullt ut. Rekommendationen är att du tar huvudfokus på en planering för nästa läsår. Upplägget är enligt följande:

 • Individuell handledning med konkret feedback på ert utvecklingsarbete

 • Du arbetar direkt med olika delar av din skolas utveckling

 • Tre träffar IRL som leds av Christer Westlund. Där träffar du andra rektorer som deltar i utbildningen.

 • Successiv digital tillgång till föreläsningar och genomgångar för olika moment i utbildningen. Du ser dessa när det passar dig.

 • Konkreta förslag på hur du lägger upp studiedagar och involverar din personal i ledarskapet.

Anmäl dig nu!

Anmäl dig nu och förstärk utvecklingen av er skola! Det kostar mindre än hälften av att ta in en extern föreläsare i två timmar för din personalgrupp...