top of page

"Det är som att alla teorier vi lärt oss på den statliga rektorsutbildningen kokats ned till ett system av konkreta principer, strukturer och strategier som är direkt tillämpbara i vår verksamhet. Vi får syn på exakt vad vi behöver göra i vår verksamhet och i vilken ordning."

Ett helt nytt sätt att leda
Hur du får det att hända som du vill ska hända!

Tillitsbaserat ledarskap

Nya rektorsutbildningen

Du vet säkert vad som behöver ske, men vet du hur?

Me Universitys ledningssystem för Tillitsbaserat ledarskap är utvecklat för dig som rektor och hur hela din skola kan utvecklas. Du har antagligen redan gått eller går den statliga rektorsutbildningen och det är det stora jobbet. Då har du en grundutbildning som rektor. Då är 90 procent av jobbet gjort. Jag kommer visa dig de 10 procenten på toppen som transformerar din kunskap och erfarenhet till en operativ kompetens som direkt förbättrar skolan du leder.

Om du är ny som rektor får du ett utprovat system för en operativ verksamhet som lägger grunden för din skolas långsiktiga utvecklingsarbete. Du kan sedan fördjupa din kunskap i den treåriga statliga rektorsutbildningen.

Ökad verkningsgrad på all fortbildning...

I vilken utsträckning ökar elevernas resultat av de fortbildningsinsatser ni gör? 

 

Med träningsprogrammet Tillitsbaserat ledarskap kommer innehållet i de fortbildningar och lyft som ni deltar i, att i ökad grad kunna omsättas i undervisningen och ge större effekter på elevers lärande & resultat.

Öka ledningskapaciteten genom ett dynamiskt samarbete mellan alla medarbetare

Den nya tidens skolledarutbildning! Med denna utbildning lyfter du ledningskapaciteten i hela din organisation. Ledarskap är inte längre något som sitter i en individ, det handlar om er organisations förmåga att skapa er framtid! Det avgör hur väl era elever lyckas och hur intressant det är för alla medarbetare att stanna kvar i organisationen och för nya medarbetare att söka sig till er verksamhet!

Innehåll

Tillitsbaserad ledarskap utgår från fyra huvudområden som du arbetar med för att bygga upp ledarskapet i er skola.

 • Riktning och utvecklingsfokus

 • Ägarskap och organisering

 • Nära ledarskap och samarbete

 • Konkreta ledarhandlingar

Utbildningen har ett innovativt upplägg. Du behöver inte läsa mängder av kurslitteratur, er skola är kursmaterialet. Under utbildningen har du löpande kontakt med kursledningen. Du handleds via ett innovativt it-verktyg och du får successivt tillgång till mängder av digitalt material. Utbildningen formas utifrån varje rektors skola och de behov som finns lokalt.

Resultat

Utvecklingsarbetet börjar direkt när du anmäler dig. Du avgör själv i vilken takt du vill gå utbildningen och i vilken takt du vill implementera arbetet på din skola. Ni kommer kunna:

 • sätta elevens lärande och utveckling i centrum för hela organisationens arbete,

 • formulera mål som ägs av alla medarbetare och som fungerar som utgångspunkt för pedagogisk planering,

 • bygga en organisation som kan axla ansvaret för skolans utvecklingsarbete,

 • tydligt konkretisera hur alla på skolan samarbetar,

 • ha en dynamisk planering för nästa läsår,

 • etablera meningsfulla och effektiva möten på hela skolan,

 • frigöra engagemang och drivkraft hos alla.

Utbildningsupplägg

Utbildningen omfattar 6 månader och du kommer implementera vissa delar omgående och identifiera en utvecklingsresa som kan ta upp till 3-4 år att genomföra fullt ut. Rekommendationen är att du tar huvudfokus på en planering för nästa läsår. Upplägget är enligt följande:

 • Individuell handledning med konkret feedback på ert utvecklingsarbete

 • Du arbetar direkt med olika delar av din skolas utveckling

 • Tre träffar IRL som leds av Christer Westlund kan läggas till. Där träffar du andra rektorer som deltar i utbildningen.

 • Successiv digital tillgång till föreläsningar och genomgångar för olika moment i utbildningen. Du ser dessa när det passar dig.

 • Konkreta förslag på hur du lägger upp studiedagar och involverar din personal i ledarskapet.

One solution fits all!

Tillitsbaserat ledarskap är inte ett koncept med lösningar som till varje pris ska tryckas in i befintlig verksamhet. Men, det är ett innovativt upplägg med frågor och stöd som alla verksamheter behöver. Till exempel behöver varje ledare kunna svara på frågor som:

 • Vad vill du med ditt ledarskap?

 • Hur syns era mål och visioner i daglig verksamhet?

 • Hur säkerställer du att ägarskapet i verksamheten maximeras?

 • Hur säkerställer du att alla möten är maximalt meningsfulla för alla?

 • Hur säkerställer du att personalens kompetensutveckling verkligen ger effekt på elevers lärande och utveckling?

För att bara nämna några. I Tillitsbaserat ledarskap i skolan vägleds du konkret, stegvis och systematiskt för att göra er verksamhet till en verkligt lärande organisation som transformera sig självt in i framtiden!

Du kan gå in i träningsprogrammet individuellt eller så kan det genomföras anpassat till er förvaltning. Kontakta Christer Westlund för mer information genom att skriva i chattfältet nere till vänster, skicka meddelande nedan eller på direktnummer 0766338985

bottom of page