top of page

Tillitsbaserat ledarskap i skolan

Från ord till handling

De 4 svenska skolmyndigheterna har identifierat 10 framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling

Tillitsdelegationen gav 2018 ut  forskningsatologin "Styra och leda med tillit"

Skärmavbild 2020-11-30 kl. 08.32.55.png

+

Skärmavbild 2020-12-14 kl. 17.35.10.png

Ovanstående utredningar har legat till grund för boken Tillitsbaserat ledarskap i skolan som konkretiserar hur idéerna i utredningarna kan tillämpas i en skolpraktik.

IMG_1410.jpg

Tillitsbaserat ledarskap i skolan är ett komplett program för att systematiskt identifiera de mekanismer som avgör er skolas utvecklingskapacitet och som gör att ni får de resultat ni får.

Beslut

Ledarskap är inte en hjältes verk på toppen, utan en organisations förmåga att tillsammans skapa sin framtid. Det är en central utgångspunkt i detta nya ledarprogram. Ni kommer kunna fatta de bästa besluten och agera därefter på ett sätt som ni alla längtar efter men som ingen har vågat eller ingen har vetat hur det ska förklaras.

Handling

Tillitsbaserat ledarskap fungerar som en länk mellan teori och praktik och består av ett utprovat system som tar dig från där du är idag till dit du vill vara. Utvecklingsprogrammet visar dig:

  • Stegen du tar,

  • Frågorna du ställer,

  • Vägen du använder för att facilitera transformationen på din skola.

Konsekvens

När det saknas ett systemtänkande slåss individuella halvsanningar mot varandra. Ingen vinner och skolan är förlorare varje gång. Ni kommer kunna förklara och förstå er verksamhets prestation på ett helt nytt sätt och se samband som ni tidigare antagligen inte sett, även om de funnits där hela tiden.

HUR VILL NI BÖRJA?

Zq6DzrkUR4G+QAbdmhiawg_thumb_2146.jpg
IMG_1408.jpg

BOK

Nu med skolmyndigheternas framgångsfaktorer

Vad säger de som redan börjat?

Jag har aldrig sett så mycket utveckling på så kort tid under mina 30 år i skolledande positioner

Det här sättet att leda är outstanding

Det är som att alla teorier vi lärt oss på den statliga rektorsutbildningen kokats ned till ett system av konkreta principer, strukturer och strategier som är direkt tillämpbara i vår verksamhet. Vi får syn på exakt vad vi behöver göra i vår verksamhet och i vilken ordning.

Fästpunkt 2

Allt du behöver för att bygga en effektiv ledningsorganisation

Det kommer börja hända nya positiva saker i din organisation. Garanterat.

Du behöver antagligen inte ytterligare en teori om skolutveckling? Samtidigt behöver utvecklingsarbetet ha stringens och inte kännas som lösryckta aktiviteter. 

 

Detta utvecklingsprogram för tillitsbaserat ledarskap utgår från de tre grundläggande insikter som dominerat ledarskapsforskningen de senaste 40 åren; förmågan att fokusera i en gemensam riktning, förmågan att samarbeta och känslan av ägarskap hos alla medarbetare och elever.

 

Utvecklingen har skett genom interventioner hos 500 skoledare i över 10 år. Det här är ingen pappersprodukt. Du kommer känna igen dig, du kommer kanske säga ”Det här är ju inte nytt, men vänta lite, så här har vi aldrig tänkt eller gjort förut!” Det kommer börja hända nya positiva saker i din organisation. Garanterat.

Resultat

När ledarprogrammet är implementerat kan er skola beskrivas som ett system med en inneboende förändringsförmåga.

 

Ni har också lagt grunden för:

  • Mindre känslig för personalförändringar

  • Minskad personalomsättning

  • Minimerat antalen möten

  • Ökad tillit

  • Högre elevresultat

  • Samsyn & Innovation

En framgångsrik skola börjar med ett fantastiskt ledarskap

 

bottom of page