top of page
Flocken

Nästa tillfälle:  6 maj 2022

Ny utbildning!

Leda genom arbetslag

En halvdag med fokus på rektors operativa arbete och grunden för samarbete på hela skolan. 

Förskola, Grundskola & Gymnasium

Återkommande utmaningar

 

Efter att ha stöttat skolors utvecklingsarbete i mer än 25 år kan jag se ett mönster av återkommande utmaningar:

Hur får vi önskade och beslutade utvecklingssatsningar att hända konkret i undervisningen?

Hur kan vi stärka ägarskapet för förskolans/skolans utvecklingsarbete hos alla pedagoger?

Hur blir SKA och utvecklingsarbete en naturlig del i den löpande undervisningen?

...

Och på ett mer övergripande plan:

Hur kan vi arbeta mer tillitsbaserat och samtidigt ha koll på verksamhetens utveckling?

Hur kan vi stärka samarbetet på hela skolan och gå i en gemensam riktning?

 

Genom ett långt och ihärdigt samarbete med hundratals skolor har en lösning på dessa utmaningar växt fram!

Överenskommelser

- en enkel och genial konstruktion för att hantera många utmaningar!

 

Arbetslagen* är skolans minsta organisatoriska enhet som kan ta ansvar för att leda elevernas lärande och utveckling. Att leda genom arbetslagen är därför ett av de mest kraftfulla sätten att utveckla en förskola/skola. Detta visste du säkert redan... Men hur går det att strukturera detta arbete så att det för alla inblandade blir hanterbart, begripligt och meningsfullt? Det är vad denna utbildning handlar om och vi använder något som vi har börjat kalla för överenskommelser för att göra detta arbete.

En överenskommelse är ett uttalat ömsesidig åtagande av ett tydligt utvecklingsarbete. För om vi inte är överens om vilken utveckling som ska ske, hur ska det då kunna bli något? Visst låter det enkelt? Det är det också, men utifrån gjorda erfarenheter finns mängder med små små detaljer som gör stora skillnader i praktiken. 

Med hjälp av innehållet i denna utbildning kommer ni kunna förklara och förstå er verksamhets prestation på ett helt nytt sätt och se samband som ni tidigare antagligen inte sett, även om de funnits där hela tiden.

*Arbetslag definieras här som den avgränsade grupp pedagoger som i huvudsak av sin tjänst arbetar närmast en avgränsad grupp barn eller elever.

Bakgrund

Innehållet i denna utbildning har växt fram under lång tid och tillämpas på hundratals skolor. Principerna har bland annat används inom ramen för Samverkan för Bästa Skola med en mycket tydlig resultatutveckling och förbättrad ledning och styrning.

Resultat

​Skolor som börjat använda överenskommeler systematiskt rapporterar att:

 • Förtroende för och tilliten till ledningen ökar. 

 • Arbetet blir mer strukturerat, likvärdigt och målmedvetet

 • Hela systemet blir en motor i utvecklingsarbetet

 • Utvecklingsarbetet integreras i vardagen

 • Teamen utvecklas utan specifik teambuilding

 • Hela skolan går i samma riktning, men baserat på behoven i respektive arbetslag

 • Arbetet mot målen blir tydligare för alla medarbetare och enklare att relatera till

 • Elever bekräftar i intervjuer en direkt effekt i klassrummet

 • Elevernas meritvärden ökar

INNehåll

 • Teorin bakom överenskommelser

 • Konkret input för hur du kan leda arbetslag

 • Underlag för att strukturera en överenskommelse

 • Förslag på design av uppstartsdagar

 • Förslag på design av löpande uppföljning

 • Konkreta strategier för att ställa frågor

 • Förslag på hur övergripande mål bryts ned till undervisningsnivå

 • Förslag på underlag för uppföljning

 • Optimering av arbetslag

Händer_i_liten_grupp.jpg

inte en teori till!

Ju mer teori och utbildning du har sedan innan, desto bättre!

 

Den här utbildningen syftar till att ge dig ett utprovat system där du kan kanalisera dina tidigare insikter och förståelse till ett tydligt och transformerande pedagogiskt ledarskap!

på bara en halvdag

På bara en halvdag lär du dig grunderna i att leda arbetslag med hjälp av överenskommelser. 

Lär dig nu -

börja använda på nästa studiedag!

person_på_toppen_av_berg.jpg

Nästa tillfälle:

Registreringen är nu öppen.

Begränsat antal platser.

A

N

M

Ä

L

A

N

6 maj kl 1300-1600

på_toppen_tillsammmans.jpg

Vad ingår?

​Efter utbildningen får du som rektor:

 • kursavgiften i rabatt på rektoronline 1 år - med massor av digitalt material

 • ett ex av boken "Tillitsbaserat ledarskap"

 • Exempel på underlag att använda

Få hela kursavgiften i rabatt om du samtidigt anmäler dig till
2022 lyftet


Kontakta Christer för mer info!

en_hjälpande_hand_samarbete.jpg

I det enkla finns det geniala

Innehållet i utbildningen fungerar som en länk mellan teori och praktik och består av ett utprovat system som du enkelt anpassar till era förutsättningar. Utbildningen visar dig:

 • Stegen du tar,

 • Frågorna du ställer,

 • Vägen du använder för att facilitera överenskommelser på er skola.

person_på_toppen_av_berg.jpg

Systemtänkande

"Systemtänkande" är ett modeord som ofta tenderar att resultera i abstrakta resonemang. 

 

Överenskommelser hjälper er att konkret och på detaljnivå synliggöra och förklara hur er organisation fungerar, hur allt hänger ihop, hur förändringar på ett ställe påverkar ett annat och hur ni steg för steg kan bygga upp kapaciteten i verksamheten för att prestera de resultat ni vill.

two bees flying.jpg

Tillitsbaserat ledarskap

När systemtänkande och tillit samspelar börjar organisationen transformera sig själv. Ni förvånas över vilka innovationer som uppstår och ägarskapet för utvecklingsarbetet genomsyrar verksamheten!

Vem är din utbildare & handledare?

“Under 25 års tid har jag sökt efter de mest effektiva sätten att bedriva skolutveckling.  

 

Innehållet är utvecklat utifrån tillämning av de viktigaste ledarteorierna och erfarenheterna utifrån utbildningar av över 1000 arbetslag, handledning av 500 rektorer och förvaltningsutveckling i många stora och små kommuner.

 

Mitt fokus är att vara konkret, tydlig och handlingsorienterad. Din utveckling och skola är i centrum och utifrån en lång och bred erfarenhet hjälper jag dig att bli tydlig i ditt ledarskap.”​

Christer Westlund

Händer_i_liten_grupp.jpg

Ni kan använda innehållet i denna utbildning både för att göra ert pågående arbete mer robust och vitalt eller att lägga grunden för ett helt nytt sätt att utveckla och leda er verksamhet.

fullsizeoutput_1fd6_edited.jpg
Jag vill gärna träffa dig! Kom på en öppen utbildning, boka ett möte eller hör av dig! Har du frågor? Ställ dom i chatten nere till höger eller skicka ett meddelande! Såklart kan du ringa mig direkt också om du vill: +46766338985
bottom of page