top of page
Kvalificerat ledningsstöd
Dra nytta av erfarenheter från 100-tals skolor
med möjlighet till personlig handledning

Rektoronline

Nya rektorsutbildningen

Du vet säkert vad som behöver ske, men vet du hur?

 

Det finns mängder av bra böcker, föreläsningar och kurser för rektorer och ledare. En del gratis, en del dyra, en del på universitet, en del i skolverkets regi och mängder av privata utbildningsanordnare.

Rektoronline skiljer sig från de flesta på ett viktigt område: Det är ett uppbyggt grundläggande system där alla delar hänger ihop. Du får jobba med er skolas grundläggande ledningssystem och och utveckla hörnstenarna i verksamheten som gör så att allt ni gör hänger ihop. Det är inte ett löst hopsatt program av en massa bra teorier & idéer. Det är ett system som vilar på gedigen vetenskaplig grund och används av hundratals rektorer och flera förvaltningar runt om i Sverige. 

När programmet  implementeras etablerar ni ett systematiskt och strategiskt sätt att arbeta så att tilliten i er verksamhet ökar!

Kvalificerat ledningsstöd för rektorer

Programmet har ett innovativt upplägg. Du behöver inte läsa mängder av kurslitteratur, er skola är kursmaterialet. Under utbildningen har du löpande kontakt med kursledningen. Du handleds via ett innovativt it-verktyg och du får successivt tillgång till mängder av digitalt material. Utbildningen formas utifrån varje rektors skola och de behov som finns lokalt.

I utbildningsprogrammet arbetar Du direkt med olika delar av er skolas utveckling. Du kommer implementera vissa delar omgående och identifiera en utvecklingsresa som kan ta upp till 3-4 år att genomföra fullt ut. Du kan delta på olika nivå i programmet och du väljer vilken nivå du vill börja på.

 • Redan på nivå 2 ingår personlig handledning med konkret feedback på ert utvecklingsarbete. Detta genomförs via mail/chatt/telefon/videokonferens enligt tider som bestäms i samråd.

 • På nivå 3 och 4 ingår träffar IRL som leds av Christer Westlund. Där träffar du andra rektorer som deltar i programmet.

 • Successiv digital tillgång till föreläsningar och genomgångar för olika moment i utbildningen. Material läggs löpande till och behandlar hörnstenarna i ert ledningssystem. Du ser dessa när det passar dig.

 • Konkreta förslag på hur du lägger upp planerings- och studiedagar och involverar din personal i ledarskapet.

Programmet startar löpande!

Begränsat antal platser!

Du väljer den nivå som passar er och du kan börja när som helst under året!

Nivå 1 Surfer

Börja lätt, skaffa dig en översikt & bli inspirerad.

 • Månadens film på utvalt tema

 • Erbjudande om kurser med rabatt

 • Löpande uppdateringar och tips på nyheter inom ledarskap i skolan

gratis

Inkl. personlig handledninng

Nivå 2 Snorkler

Allt du behöver för att ta stora utvecklingssteg. 

 • Tillgång till allt utbildningsmaterial som löpande växer i omfattning; filmer, planeringsmaterial, etc.

 • Nedladdningsbart material

 • Ett ex av boken tillitsbaserat ledarskap i skolan

 • Filmer för personal

 • Personlig handledning med konkret feedback*

*Upp till 5 tillfällen/år á max 1 tim

Från

395 kr/mån

Inkl. utbildning live

Nivå 3 Diver

Förstärk effekten av nivå 2 med utökad handledning och IRL-utbildning

 • Allt i nivå 2

 • Personlig handledning med konkret feedback*

 • 2-dagars IRL-utbildning under året**

*Upp till 10 tillfällen/år á max 1 tim

**Genomförs ett par ggr/år på olika platser. Gäller vid tecknande av helår.

från 595 kr/mån

nivå 4 deep diver

För dig som vill göra djupa förändringar i er verksamhet.

Allt i nivå 3

+ 2 st anpassade filmer/år för att visas i er personalgrupp

+ Prioriterat stöd och support

Fr. 795 kr/mån

"Det är som att alla teorier vi lärt oss på den statliga rektorsutbildningen kokats ned till ett system av konkreta principer, strukturer och strategier som är direkt tillämpbara i vår verksamhet. Vi får syn på exakt vad vi behöver göra i vår verksamhet och i vilken ordning."

Ny eller gammal som rektor?

Förfina ditt ledarskap och

stärk er skolas utvecklingskapacitet!

Rektoronline är utvecklat för dig som rektor och hur hela din skola kan utvecklas. Du har antagligen redan gått eller går den statliga rektorsutbildningen och skolverkets påbyggnadskurser, det är det stora jobbet. Då har du en grundutbildning som rektor. Då är 90 procent av jobbet gjort. Jag kommer visa dig de 10 procenten på toppen som transformerar din kunskap och erfarenhet till en operativ kompetens som direkt förbättrar skolan du leder.

Om du är ny som rektor får du ett utprovat system för en operativ verksamhet som lägger grunden för din skolas långsiktiga utvecklingsarbete. Du kan sedan fördjupa din kunskap i den treåriga statliga rektorsutbildningen.

Kvinna skriver med penna vid dator.jpg
manshand med telefon och dator.jpg

Stommen i rektoronline passar alla!

I programmet får du stöd för att anpassa det till just era förutsättningar

Rektoronline är inte ett koncept med lösningar som till varje pris ska tryckas in i befintlig verksamhet. Men, det är ett innovativt upplägg med frågor och stöd som alla verksamheter behöver. Till exempel behöver varje ledare kunna svara på frågor som:

 • Vad vill du med ditt ledarskap?

 • Hur syns era mål och visioner i daglig verksamhet?

 • Hur säkerställer du att ägarskapet i verksamheten maximeras?

 • Hur säkerställer du att alla möten är maximalt meningsfulla för alla?

 • Hur säkerställer du att personalens kompetensutveckling verkligen ger effekt på elevers lärande och utveckling?

 

För att bara nämna några. I Rektoronline  vägleds du konkret, stegvis och systematiskt för att göra er verksamhet till en verkligt lärande organisation som transformera sig självt in i framtiden!

Händer_i_liten_grupp.jpg
two bees flying.jpg

Resultat

Konkret - direkt - verksamhetsfokuserat

Utvecklingsarbetet börjar direkt när du anmäler dig. Du avgör själv i vilken takt du vill gå utbildningen och i vilken takt du vill implementera arbetet på din skola. När ni tillämpar rektoronline fullt ut kommer ni kunna:

 • sätta elevens lärande och utveckling i centrum för hela organisationens arbete,

 • formulera mål som ägs av alla medarbetare och som fungerar som utgångspunkt för pedagogisk planering,

 • bygga en organisation som kan axla ansvaret för skolans utvecklingsarbete,

 • tydligt konkretisera hur alla på skolan samarbetar,

 • ha en dynamisk planering för nästa läsår,

 • etablera meningsfulla och effektiva möten på hela skolan,

 • arbeta på ett vetenskapligt sätt med effektiva metoder för datainsamling, sammanställning och analys,

 • frigöra engagemang och drivkraft hos alla,

 • Sänka kostnader för fortbildning genom att designa en egen adekvat och effektiv kompetensutveckling.

Ökad verkningsgrad på all fortbildning...

Effektivt arbetslagsarbete

I vilken utsträckning ökar elevernas resultat av de fortbildningsinsatser ni gör? 

 

Med rektoronline kommer innehållet i de fortbildningar och lyft som ni deltar i, att i ökad grad kunna omsättas i undervisningen och ge större effekter på elevers lärande & resultat. Du får konkreta förslag på upplägg av uppstartsdagar, förberedelse inför kompetensutveckling, utvecklingsprojekt, etc. 

Effektiva och välfungerande arbetslag i förskolan och skolans arbetslag är avgörande för hela verksamhetens utveckling och barn och elevernas trygghet, trivsel och lärande.

 

I rektor online lägger vi stor vikt på hur just ni kan optimera er organisation för arbetslagen och hur ni kan stötta arbetslagen att utvecklas till effektiva team

Nivå 1
Surfer

Börja lätt, skaffa dig en översikt & bli inspirerad.

 • Månadens film på utvalt tema

 • Erbjudande om kurser med rabatt

 • Löpande uppdateringar och tips på nyheter inom ledarskap i skolan

gratis

Nivå 2
Snorkler

Allt du behöver för att ta stora utvecklingssteg. 

 • Tillgång till allt utbildningsmaterial som löpande växer i omfattning; filmer, planeringsmaterial, etc.

 • Nedladdningsbart material

 • Ett ex av boken tillitsbaserat ledarskap i skolan

 • Filmer för personal

 • Personlig handledning med konkret feedback*

*Upp till 5 tillfällen/år á max 1 tim

Från

395 kr/mån

Nivå 3
Diver

Förstärk effekten av nivå 2 med utökad handledning och IRL-utbildning

Allt i nivå 2

+ Personlig handledning med konkret feedback*

+ 2-dagars IRL-utbildning under året**

*Upp till 10 tillfällen/år á max 1 tim

**Genomförs ett par ggr/år på olika platser. 

från 595 kr/mån

nivå 4
deep diver

För dig som vill göra djupa förändringar i er verksamhet.

Allt i nivå 3

+ 2 st anpassade filmer/år för att visas i er personalgrupp

+ Prioriterat stöd och support

Fr. 795 kr/mån

Vem är din handledare?

“Under 25 års tid har jag sökt efter de mest effektiva sätten att bedriva skolutveckling.  

 

I rektoronline har jag koncentrerat erfarenheterna utifrån utbildningar av över 1000 arbetslag, handledning av 500 rektorer och förvaltningsutveckling i många stora och små kommuner.

 

Mitt fokus är att vara konkret, tydlig och handlingsorienterad. Din utveckling och skola är i centrum och utifrån en lång och bred erfarenhet hjälper jag dig att bli tydlig i ditt ledarskap.”​

fullsizeoutput_1fd6.jpeg

När ni gör kompetensutveckling, driver utvecklingsprojekt, åker på konferens, arrangerar föreläsningar, etc.

Läslyft, Mattelyft, Kollegialt lärande, IKT-projekt, Bedömning för lärande, etc.

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Får insatserna effekt?

Blir det någon skillnad i klassrummet?

Får du ibland känslan att ni borde få ut mer effekt av insatserna?

Det beror naturligtvis på hur insatsen är konstruerad. Men...

Vad som inte är lika känt är att den ledningskapacitet som ni har i er organisation avgör i stor utsträckning vilken effekt insatsen kommer att ha på er verksamhet på längre sikt!

Öka ledningskapaciteten genom ett dynamiskt samarbete mellan alla medarbetare

Den nya tidens skolledarutbildning! Med denna utbildning lyfter du ledningskapaciteten i hela din organisation. Ledarskap är inte längre något som sitter i en individ, det handlar om er organisations förmåga att skapa er framtid! Det avgör hur väl era elever lyckas, hur intressant det är för alla medarbetare att stanna kvar i organisationen och för nya medarbetare att söka sig till er verksamhet!

Du kan ansluta till rektoronline individuellt eller så kan det genomföras anpassat till er förvaltning. Kontakta Christer Westlund för mer information genom att skriva i chattfältet nere till höger, skicka meddelande nedan eller ring direkt på mobilnummer 0766338985.

Fokus i programmet "Rektoronline" är allt du behöver för att leda och organisera en förskola/skola. Det som inte ingår är frågor om HR, ekonomi och juridik.

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page