top of page
Flocken

Leda och organisera en värdeskapande skola

Kom superredo för hösten 2022!

 

Förskola, Grundskola & Gymnasium

Ser ni systemet bakom er verksamhet som gör att ni producerar de reultat ni har?

 

När det saknas ett systemtänkande slåss individuella halvsanningar mot varandra. Ingen vinner och skolan är förlorare varje gång. Med hjälp av innehållet i denna utbildning kommer ni kunna förklara och förstå er verksamhets prestation på ett helt nytt sätt och se samband som ni tidigare antagligen inte sett, även om de funnits där hela tiden.

Med ett tydligt ledarskap som grundar sig i ett tydligt systemtänkande kommer ni kunna fatta de bästa besluten och agera därefter på ett sätt som ni alla längtar efter men som ingen har vågat eller ingen har vetat hur det ska förklaras.

person_på_toppen_av_berg.jpg

Ett paket för att höja utvecklingskapaciteten

2 halvdagar utbildning (online)

5 individuella handledningar

1 ex av boken "Tillitsbaserat ledarskap"

Filmer att använda individuellt och med personal

20 ex av boken "Värdeskapande arbetslagsarbete*"

Registreringen är nu öppen.

Begränsat antal platser.

6.950 kr exkl. moms

*Denna bok publiceras våren 2022

på_toppen_tillsammmans.jpg

Du lämnas inte ensam efter utbildnigsdagen!

Special för utvecklingsledare & verksamhetschefer:

Utan efterföljande handledning och utan digitalt system: 3 995 kr

en_hjälpande_hand_samarbete.jpg

Idén med denna utbildning

Innehållet i utbildningen fungerar som en länk mellan teori och praktik och består av ett utprovat system som tar dig från där du är idag till dit du vill vara. Utbildningen visar dig:

 • Stegen du tar,

 • Frågorna du ställer,

 • Vägen du använder för att facilitera utvecklingsarbetet på din skola.

person_på_toppen_av_berg.jpg

Systemtänkande

Med ett implementerat systemtänkande kommer ni kunna synliggöra och förklara exakt hur er organisation fungerar, hur allt hänger ihop, hur förändringar på ett ställe påverkar ett annat och hur ni steg för steg kan bygga upp kapaciteten i verksamheten för att prestera de resultat ni vill.

two bees flying.jpg

Tillitsbaserat ledarskap

När systemtänkande och tillit samspelar börjar organisationen transformera sig själv. Ni förvånas över vilka innovationer som uppstår och ägarskapet för utvecklingsarbetet genomsyrar verksamheten!

Vem är din utbildare & handledare?

“Under 25 års tid har jag sökt efter de mest effektiva sätten att bedriva skolutveckling.  

 

Innehållet är utvecklat utifrån tillämning av de viktigaste ledarteorierna och erfarenheterna utifrån utbildningar av över 1000 arbetslag, handledning av 500 rektorer och förvaltningsutveckling i många stora och små kommuner.

 

Mitt fokus är att vara konkret, tydlig och handlingsorienterad. Din utveckling och skola är i centrum och utifrån en lång och bred erfarenhet hjälper jag dig att bli tydlig i ditt ledarskap.”​

Christer Westlund

Händer_i_liten_grupp.jpg

innehållet

 • Öka effekten i er kompetensutveckling & skolutveckling

 • Gör era mål tydliga och användbara

 • Stärk ägarskapet hos all personal för skolans utveckling

 • Proaktivt & reaktivt kvalitetsarbete

 • Designa ett grundläggande system för hur ni samarbetar på skolan

 • Systemtänkande & Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

Händer_i_liten_grupp.jpg

inte en teori till!

Ju mer teori och utbildning du har sedan innan, desto bättre!

 

Den här utbildningen syftar till att ge dig ett utprovat system där du kan kanalisera dina tidigare insikter och förståelse till ett tydligt och transformerande ledarskap!

Utvecklingsledare

&

verksamhetschefer

Om du arbetar som utvecklingsledare på skol- eller förvaltningsnivå ger denna utbildning dig en plattform att stå på för att analysera och stärka utvecklingskapaciteten i er verksamhet! 

Om du arbetar som verksamhetschef kommer du dessutom i denna utbildning behandla flera av de viktiga ingredienserna för samarbetet mellan dig och rektorer.

Bakgrund

Innehållet i denna utbildning har växt fram under lång tid och tillämpats på hundratals skolor. Principerna har bland annat används inom ramen för Samverkan för Bästa Skola med en mycket tydlig resultatutveckling och förbättrad ledning och styrning.

Resultat

 • Förtroende för och tilliten till ledningen ökar. 

 • Arbetet blir mer strukturerat, likvärdigt och målmedvetet

 • Hela systemet blir en motor i utvecklingsarbetet

 • Utvecklingsarbetet integreras i vardagen

 • Teamen utvecklas utan specifik teambuilding

 • Hela skolan går i samma riktning, men baserat på behoven i respektive arbetslag

 • Arbetet mot målen blir tydligare för alla medarbetare och enklare att relatera till

 • Elever bekräftar i intervjuer en direkt effekt i klassrummet

 • Meritvärdet ökar

Ni kan använda innehållet i denna utbildning både för att göra ert pågående arbete mer robust och vitalt eller att lägga grunden för ett helt nytt sätt att utveckla och leda er verksamhet.

fullsizeoutput_1fd6_edited.jpg
Jag vill gärna träffa dig! Kom på en öppen utbildning, boka ett möte eller hör av dig! Har du frågor? Ställ dom i chatten nere till höger eller skicka ett meddelande! Såklart kan du ringa mig direkt också om du vill: +46766338985
bottom of page