Effektiv skolutveckling

Från forskning till lokal implementering är en process i flera steg. Varje steg ställer höga krav på kvalitet. Skolmyndigheterna har  sammanställt framgångsfaktorerna från en bred forskning. Som ett sammanträffande visar det sig att boken ”Tillitsbaserat ledarskap i skolan” är en utmärkt brygga för att ta nästa steg inför en lokal implementering.

IMG_1410.jpg

Konkretiseringssteget

När framgångsfaktorerna förbereds för en översättning till lokal kontext övergår de genom några grundläggande principer till en hanterbar logik. Principerna mynnar ut i ett antal frågor utan givna svar, vilket gör det möjligt att med stor variation bygga upp ledningssystemet utifrån olika lokala förutsättningar. Det blir heller inte ett koncept som är lika för alla.

Frågorna är likartade på alla systemnivåer eftersom framgångsfaktorerna gäller för alla; från elev till skolchef. På så sätt lägger insikterna en gemensam grund för alla involverade i förvaltningen och det gynnar ett systemtänkande i verksamheten.

Sammanställning av i vilken grad framgångsfaktorerna hanteras i boken Tillitsbaserat ledarskap – från ord till handling.

© 2020 Me University Utveckling AB

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

Me University Utveckling AB

Forshälla Sund 670

451 90 UDDEVALLA

christer@meuniversity.com

Tel:  +46766338985