top of page
Skärmavbild 2020-10-04 kl. 16.28.43.png

Arbetslaget avgör skolans framgång

Arbetslaget är skolans minsta organisatoriska enhet och den enda enhet som kan ta ansvar för elevens lärande och utveckling. Hur en skolas arbetslag fungerar kommer i stor utsträckning att avgöra vilka möjligheter en skola har att lyckas med att leda alla elever i mål. Arbetslaget har därför en särskilt intressant funktion i ett skolutvecklingsarbete och spelar en avgörande roll i systemtänkandet bakom tillitsbaserat ledarskap. 

på_toppen_tillsammmans.jpg

Utbilda inte arbetslagsledare

-utbilda arbetslag

I Synligt Ledarskap i Skolan finns ingen arbetslagsledarutbildning. Fokus ligger istället på att utveckla hela arbetslaget. Anledning till detta är att arbetslagsledarfunktionen sällan i praktiken fungerar som en ledarfunktion. Utifrån att ha utbildat över 1000 arbetslag under 15 års tid, så är erfarenheten tydlig - ett arbetslag har långt större potential när det direkt jobbar som ett team, snarare än att en arbetslagsledare eller lärledare ska försöka sig på att utveckla laget. 

Arbetslagsutbildning ingår i rektorsutbildningen

Erfarenheterna från de 1000 arbetslag som tidigare deltagit på Me Universitys 10 dagar långa arbetslagsutbildning har nu kokats ned till ett nytt format och anpassats till att utveckla lärarprofessionen i ett team perspektiv. En central utgångspunkt är som allt i tillitsbaserat ledarskap, att arbetslaget utgör en systemfaktor som får hela skolan att fungera. Det går inte att isolera arbetslagsutvecklingen från rektors ledarskap. Skolans ledarskap kan bara utvecklas marginellt utan att arbetslagen på skolan ingår i utvecklingsarbetet.

När ni anmäler er till den nya rektorsutbildningen rektoronline så får ni en väl utprövad arbetslagsutbildning på köpet!

two bees flying.jpg
bottom of page