top of page

Tid för ledarskap.

Grupphandledning för dig att utveckla er skolas ledarskap

Utifrån erfarenheter gjorda i flera kommuner har det visat sig att när rektorer får utrymme att kollegialt och under handledning reflektera och zooma in på olika aspekter av ledaruppdraget, då uppstår flera positiva effekter: Bättre beslut, ökad handlingskraft, arbetsglädje, helhetsperspektiv, meningsfullhet, mm. Detta bekräftas också av flera forskare som lyfter fram betydelsen av extern input tillsammans med kollegialt utbyte.

på_toppen_tillsammmans.jpg

Välkommen att delta i en handledningsgrupp med rektorer* från andra skolor och/eller kommuner under ca 6-8 månader där ditt ledarskap och er skola står i centrum.

Syftet med handledningen är att med stöd av forskning reflektera, undersöka och identifiera de systemfaktorer som avgör hur ni kan designa er skolas ledarskap och hur det har betydelse för:

·    Elevers studieprestationer

·    Kvalitetsarbete

·    Lärares kompetensutveckling

och därmed påverkar kapaciteten i er skolas förbättringsarbete. En viktig aspekt av dessa träffar är konkretisering och handlingsorientering, så att det blir tydligt exakt vad ni kan göra på er skola.

Händer_i_liten_grupp.jpg

Upplägget på träffarna består av en stunds input utifrån något aktuellt behov eller annan anledning. Därefter finns på varje träff ett utrymme för varje deltagare att lyfta ett aktuellt ledardilemma eller utmaning. Ett resultat av varje träff är att var och en identifierar sin(a) viktigaste ledarhandling(ar) till nästa träff. Ett liknande upplägg genomfördes i några förvaltningar inom ramen för Samverkan för Bästa Skola med ett mycket gott resultat!

Praktisk information

Omfattning: 6 tillfällen á 3 timmar.

Intensitet:    Ca var 4-6 vecka.

* Målgrupp: Rektorer och andra i skolledningen.

Kostnad:      3 995 kr + moms/person

Ingår:            Fika och ett ex av boken ”Tillitsbaserat                        ledarskap i skolan – från ord till                                      handling”

Storlek:         Varje grupp består av 5-8 personer

 

Datum för första och andra träff bestäms när minst 4 deltagare anmält sig. Övriga träffar bestäms i samråd i samband med uppstart.

Handledare för träffarna är Christer Westlund, Me University Utveckling AB, med erfarenhet från handledning av över 500 rektorer och nästan 1000 arbetslag.

För mer information och definitiv anmälan kontakta Christer direkt:

e-post: christer@meuniversity.com

telefon: 0766338985

Anmälan kan nu göras till grupper i:

Uddevalla

Jönköping

Karlstad

Göteborg

Hör av dig för info om andra orter!

bottom of page