top of page

Om

1993-2018

25 år

Me University - Christer Westlund
 
25 år av innovationer för utbildningssytemet
 

Under 25 år har jag ägnat mig åt att skapa innovationer för utbildningssystemet. Utgångspunkten har hela tiden varit att matcha samhällsutvecklingen, skolsystemet och forskningen för att skapa de innovationer som bidrar till att stärka lärandet och göra utbildningar mer värdefulla. 

Oftast har innovationerna skapats tillsammans med andra nytänkande innovatörer som delat värdegrund och skaparlust. 

Team
Innovationer
Synligt
Ledarskap i
Skolan

Drivhuset. Sedan starten 1992 har nästan 10 000 företag startats genom Drivhuset. Före 1992 var entreprenörskap en främmande företeelse inom grundutbildningen på universitet och högskolor. Det första Drivhuset startades vid Karlstads Universitet av Fredrik Langborg

och Christer Westlund.

Boken "Gör studierna enklare" publicerades första gången 1998 och har sedan tryckts i ca 10 upplagor. Totalt har över 70 000 exemplar sålts. Det innovativa i boken är att se högskoleutbildning som en plattform att skapa erfarenheter som berikar den egna utbidlningen. Att gå utanför föreläsningssalen och börja använda sina nyvunna kunskaper direkt under studietiden i olika projekt. Inte vänta tills man "är klar".

Ung Berättare var ett utbildningskoncept för barn och unga, där elever i alla åldrar fick gå från idé till färdig bok som ställdes ut på en lokal bokmässa. Barn och unga som aldrig trodde de skulle kunna skriva mer än en sida producerade böcker som trycktes och ställdes ut. Ung Berättare fanns under perioden 2009-2015 och totalt skrev över 15 000 barn och ungdomar sin egen bok. Ung Berättare skapades tillsammans med Marielle Peterson.

Entreprenöriellt Lärande, utvecklades tillsammans med Marielle Peterson och har varit en av de innovationer som fått störst genomslag. Begreppet var till en början svårt för många och det entreprenöriella lärandet har genom åren ömsom kritiserats, utmanats och hyllats. Ännu är det på väldigt få skolor som det entreprenöriella lärandet implementerats, även om begreppet fått stort genomslag. Boken "Så tänds eldsjälar" var den första boken om entreprenöriellt lärande som fick stort genomslag. Hela 75 000 exemplar och även översatt till norska. 

LoopMe är en av de senaste innovationerna och är ett verktyg som hjälper lärare att få elever och studenter som är mer engagerade och reflekterande i en tydlig lärprocess. LoopMe lanserades 2016 och är utvecklat tillsammans med Martin Lackéus m fl. 

Synligt Ledarskap i Skolan är den senaste innovationen och riktar sig till skolans alla ledningsfunktioner. På bara några få år har flera förvaltningar börjat implementera det fullt ut och Synligt Ledarskap växer fram som ett sätt att stärka ledningsorganisationen på ett mycket konkret sätt..

bottom of page