top of page

Systemanalys av hela förvaltningen

Har ni byggt ett system som håller och inte bara låter bra på ytan? Det kan vara svårt att bryta igenom och se bakom vackra ord. Med ett utpräglat systemtänkande kan jag hjälpa er att få syn på det som först kanske inte är uppenbart.

Det handlar om att kunna identifiera och förklara de orsakssamband som genererar de resultat som produceras. Eftersom många orsak-verkan processer pågår samtidigt och med olika tidshorisont betyder det att förklaringen kräver en förmåga att se en tillräckligt stor del av detta system av orsakssamband.

på_toppen_tillsammmans.jpg

Kvalificerat ledningsstöd på två sätt:

Analys & perspektiv När ni beslutat er för en väg framåt, kanske satt igång, då vill många ha en second opinion eller ett perspektiv utifrån. Vart är vi på väg? Finns det fallgropar vi missat? Hur kan vi få en ökad utväxling av arbetet? Jag kan ge en kvalificerad analys och testa kapaciteten i ert ledningssystem.

 

Process & utveckling Hur ledningssystemet på tre centrala nivåer fungerar; skolchef-verksamhetschef-rektor, påverkar alla elevers lärande och utveckling. När ni är redo att ta nya steg och vidareutveckla er verksamhet, då är ledningsstödet mer operativt. Allt från handledning till utbildning. 

1&2

Ni vet redan vad ni gör

Alternativ 1 & 2 nedan bygger på att ni redan lagt en riktning och designat ert ledningssystem och vill förstärka det med ett extra perspektiv och utmana kvaliteten i det.

Du har säkert nångång sett mål och strategier presenteras i spännande och inspirerande ordalag. Men sedan när de genomförs får de ändå inte avsedd effekt - jag kan ge en kvalificerad analys och testa kapaciteten i ert ledningssystem.

nystart, omstart, omtag

3&4

När ni är en ny ledningsgrupp eller vill förstärka ert ledningssystem med ett tillämpat utvecklingsarbete är dessa två alternativ perfekta. 

Flera förvaltningsledningar och verksamhetsområden runt om i landet har implementerat denna systemutveckling och det finns mycket goda referenser.

 

1

ögonblicksbild

Second opinion på strategival

 • Analys av befintligt ledningssystem utifrån måldokument, uppdragsbeskrivningar, intervjuer, mm.

 • Perfekt för att stärka upp en redan lagd organisation och strategi

29.000 kr

exkl moms, ev resor o övernattning

Händer_i_liten_grupp.jpg

analys

2

Kartläggning och analys av ledningssystemet

 • Djupgående kartläggning och analys av befintligt ledningssystem.

 • Identifikation av eventuella möjligheter och brister

 • Målanalys, mötesanalys, rollanalys, uppföljningsanalys

 • Intervju med samtliga verksamhetschefer och skolchef, samt några rektorer.

59.000 kr

exkl moms, ev resor o övernattning

process

3

Vitalisera organisationen

 • Lägg grunden för ett långsiktigt hållbart ledningssystem för rektor-verksamhetschef-skolchef.

 • 5 dagars utbildning med alla rektorer

 • Personlig handledning med konkret feedback till verksamhetschefer, 3 gruppträffar

 • Inleds med analys och dialog

Lämplig processtid ca 6 månader

99.000 kr

exkl moms, ev resor o övernattning

på_toppen_tillsammmans.jpg

LÅngsiktig

Systemutveckling

4

För er som vill göra djupa förändringar i er verksamhet.

Innehållet är helt skräddarsytt utifrån ert nuläge och kan bestå av allt från analys, utbildning och handledning. 

Jag har specialiserat mig på att få resultaten från forskningen om skolledning att hända i praktiken. När vi arbetar tillsammans kommer ni få syn på om och i så fall var Er verksamhet tappar kraft, samt vad och hur Ni kan göra för att vitalisera Er verksamhet.

Christer Westlund

Från forskning till praktik

person_på_toppen_av_berg.jpg

Systemtänkande

Med ett implementerat systemtänkande kommer ni kunna synliggöra och förklara exakt hur er organisation fungerar, hur allt hänger ihop, hur förändringar på ett ställe påverkar ett annat och hur ni steg för steg kan bygga upp kapaciteten i verksamheten för att prestera de resultat ni vill.

two bees flying.jpg

Tillitsbaserat ledarskap

När systemtänkande och tillit samspelar börjar organisationen transformera sig själv. Ni förvånas över vilka innovationer som uppstår och ägarskapet för utvecklingsarbetet genomsyrar verksamheten!

Tillitsbaserat ledarskap + systemteori

Varken "top down" eller "bottom up"...

eller både och, eller inte alls?

Skolutveckling är på väg från att ha drivits av eldsjälar till att baseras på systemutveckling. Det ändrar logiken för hur skolförvaltningar styrs och leds. Ni har säkert redan läst, tänkt och pratat om systemteori. Men det är inte implementerat förrän beslut i förvaltningsledningen både baseras på det som sker i klassrummen och påverkar det som sker i klassrummen.

Tillitsbaserat ledarskap + systemteori blir för många ett helt nytt sätt att driva en skolförvaltning, ett roligt och meningsfullt sätt som gynnar eleverna. Det är ett helt system utvecklat under lång tid för att på ett praktiskt och konkret sätt integrera elevers lärande och utveckling, genom styrkedjans alla skikt, med förvaltningens beslutsfattning.

När ni gör kompetensutveckling, driver utvecklingsprojekt, åker på konferens, arrangerar föreläsningar, etc.

Läslyft, Mattelyft, Kollegialt lärande, IKT-projekt, Bedömning för lärande, etc.

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Får insatserna effekt?

Blir det någon skillnad i klassrummet?

Får du ibland känslan att ni borde få ut mer effekt av insatserna?

Det beror naturligtvis på hur insatsen är konstruerad. Men...

Vad som inte är lika känt är att den ledningskapacitet som ni har i er organisation avgör i stor utsträckning vilken effekt insatsen kommer att ha på er verksamhet på längre sikt!

person_på_toppen_av_berg.jpg

Styrkedjan har kommit in som en ryggrad i de flesta förvaltningar idag. Men frågan är hur använder ni den? Är styrkedjan den självklara stommen i ert ledningssystem och hur använder ni den i ert beslutsfattande? Hur gör ni för att säkra målgemenskap i hela organisationen och har ni en klarhet i uppdragen hos styrkedjans operativa funktioner och förvaltningens stödfunktioner?

Utgångspunkten är att ni ska kunna bygga upp ett ledningssystem som vitaliserar hela er organisation. När det saknas ett systemtänkande slåss individuella halvsanningar mot varandra, ingen vinner och skolan är förlorare varje gång! 

Hör av dig så kan vi prata mer!
bottom of page