top of page
Flocken

Leda och organisera en utvecklingsorienterad skola

Stockholm 24-25 november 2020

Detaljer och praktisk information

Innehållet

Tre av de viktigaste insikterna från forskning under en längre tid om framgångsrikt ledarskap i skolan har spelat en avgörande roll för framväxten av innehållet i dessa två dagar. De tre insikterna kommer från en lång rad olika forskare och har under de senaste 40 åren dominerat slutsatser från olika studier. När du ser dessa kommer du säkert känna igen dig och under de två dagarna kommer vi ha särskilt fokus på hur de kan konkretiseras så att ni på er skola och i er förvaltning kan tillämpa dem utifrån era förutsättningar. Skolor som är framgångsrika i sitt utvecklingsarbete kännetecknas av:

  • Riktningsfokus. De fokuserar de gemensamma krafterna i en gemensam riktning. I det här sammanhanget definieras fokus som det en grupp formulerat som det de prioriterar att åstadkomma tillsammans.

  • Ägarskap. All personal känner ett ägarskap för utvecklingsarbetet. I det här sammanhanget definieras ägarskap som känsla och vilja till att själv genom konkreta handlingar vara involverad i och bidra till skolans utveckling i stort och smått.

  • Samarbete. De har ett väl utvecklat samarbete inom och utom organisationen. I det här sammanhanget definieras samarbete som vilja, förmåga och konkret initiativtagande till handlingar som syftar till att hjälpa varandra att lyckas.

Genom att kombinera insikterna riktningsfokus, samarbete och ägarskap går det att bygga en enkel modell för att förklara en organisations utvecklingskapacitet. Beroende på hur de kombineras och konkretiseras i en verksamhet kommer möjligheterna att implementera nya idéer och arbetssätt att påverkas mycket. Under dagarna får ni arbeta med hur ni konkretiserar dessa på ert sätt till den bästa myllan för verksamhetens långsiktiga överlevnad med en hög utvecklingskapacitet.

Med en hög utvecklingskapacitet menas att organisationen både själv kan identifiera sitt utvecklingsbehov, liksom ta till sig nya utvecklingssteg utifrån. Sedan agera för att ta fram hur en utveckling ska gå till och implementera den med bestående effekter. Därmed transformeras verksamheten till ett nytt önskat läge.

Men detta är två dagar med fokus på praktik! Innehållet är finslipat utifrån praktiska erfarenheter från 15 huvudmän och 500 rektorer som arbetat utifrån dessa principer och konkretiserat dem tidigare. 

När de tre insikterna om framgångsrika skolor översätts till praktik övergår de i fyra resonemang som får utgöra grundläggande principer för det "operativa ledningssystemet". Principerna mynnar ut i ett antal frågor utan givna svar, vilket gör det möjligt att med stor variation bygga upp ledningssystemet utifrån olika lokala förutsättningar. En tydlig koppling till insikterna kommer ändå att bibehållas eftersom de lokala lösningarna kommer från samma frågeställningar.

Frågorna är likartade på alla systemnivåer eftersom insikterna gäller för alla; från elev till skolchef. På så sätt lägger insikterna en gemensam grund för alla involverade i förvaltningen och det gynnar ett systemtänkande i verksamheten.

För att läsa mer om innehållet på ett övergripande plan

Gå till anmälan genom att klicka här

Upplägget

Er verksamhet står i centrum för arbetet under dessa två dagar. Korta inspel varvas med arbete där ni anpassar innehållet för att kunna använda det hos er. Inspelen är generella och beroende på om ni är rektorer/en ledningsgrupp för en skola eller verksamhetschefer/utvecklingsledare anpassas de olika övningarna.

Praktisk information

Tider 0900-1600, 24-25 november 2020 Stockholm

Lunch och fika ingår

Anmälningsavgiften för rektorer inkluderar:

  • Ett exemplar av nya boken "Tillitsbaserat ledarskap i skolan"

  • Ett års tillgång till rektoronline

  • 5 individuella handledningstillfällen inom 6 månader efter utbildningen. Varje tillfälle max 1 timme långt och genomförs via web/mail/telefon enligt ö k.

Dessa tre delar ingår inte för verksamhetschefer och utvecklingsledare som betalar reducerad avgift.

 

Plats: Sjöfartshuset i Gamla Stan

Anmälan är bindande men plats kan vid förhinder överlåtas till annan deltagare

Investering

Deltagaravgift för rektorer inklusive de tre specialdelarna efter utbildningen:

6 995 kr + moms

Reducerad avgift för verksamhetschefer & utvecklingsledare:

3 995 kr + moms.

bottom of page