top of page

Anmäl dig nu!

Här kan du anmäla dig till en kort introduktion av betydelsen av samarbetet mellan rektor och rektors chef. 

 

Resonemanget baseras på ett utpräglat systemtänkande som underliggande logik i utvecklingsarbete.

Mötet omfattar ca 30 minuter.

Innan mötet får du på mail en länk till mötet.

bottom of page