top of page

Vilken ledningskapacitet har ni?

Låt oss arbeta tillsammans för att utforska och kapacitetstesta er verksamhet! Jag har designat ett program för att synliggöra ledarskapet i er organisation. Ni kommer att få ta del av några av de principer, strukturer och strategier som finns i utvecklingsprogrammet Tillitsbaserat ledarskap. Utifrån denna analys kommer ni att veta var er verksamhet "läcker" kraft och vilka steg ni kan ta för att stärka er organisation.

Förvaltningsledning på vetenskaplig grund

Några av de områden som undersöks är:

Riktningsfokus och målgemenskap; Vilken kvalitet har era mål? Hur översätts de på olika ledningsnivåer?

Ägarskapet i utvecklingsarbetet; Läcker ni kraft någonstans? Förstärker stödfunktionerna de operativa funktionerna? 

Samarbete; Hur ser möteskonstellationer och rapporteringsstrukturer ut? Vad får störst fokus? Är fokus produktivt och effektivt? Hur stimuleras ett proaktivt utvecklingsarbete i förvaltningen? 

Hör av dig så kan vi prata mer och börja!
bottom of page