top of page

Vilken ledningskapacitet har ni?

Låt oss arbeta tillsammans för att utveckla ledningskapaciteten! Jag har designat ett program för att synliggöra och vidareutveckla ledarskapet i skolförvaltningar. Utifrån denna process kommer ni lägga grunden för ett system som hänger ihop och där samspelet mellan rektor-verksamhetschef-skolchef samspelar på ett systemiskt sätt.

Förvaltningsledning på vetenskaplig grund

 

Några av de områden som etableras är:

Riktningsfokus och målgemenskap; Vilken kvalitet har era mål? Hur översätts de på olika ledningsnivåer?

Ägarskapet i utvecklingsarbetet; Läcker ni kraft någonstans? Förstärker stödfunktionerna de operativa funktionerna? 

Samarbete; Hur ser möteskonstellationer och rapporteringsstrukturer ut? Vad får störst fokus? Är fokus produktivt och effektivt? Hur stimuleras ett proaktivt utvecklingsarbete i förvaltningen? 

Handlingsorientering

"Vad"-perspektivet i dessa områden låter troligen bekanta. Min erfarenhet är att "Hur"-perspektivet inte är självklart. Men det är hur alla dessa områden implementeras hos var och en som kommer avgöra en stor del av kvaliteten i ert utvecklingsarbete. Det krävs mod för att våga göra en djupdykning på detta sätt, men värdet på tydlighet i dessa områden gynnar alla elever.

Används med framgång på flera ställen

Processen är utvecklad utifrån hur flera förvaltningar i stora och små kommuner i Sverige arbetat för att utveckla ledningskapaciteten. Principerna har använts inom ramen för skolverkets stödprogram Samverkan för Bästa Skola (SBS). Det har visat sig i detta arbete att det är en avgörande betydelse för en förvaltnings utveckling att ledarna på varje av dessa tre nivåer har ett tydligt sätt att synliggöra, tydliggöra och kommunicera sitt ledarskap. Och att det finns en samspelande harmoni hos alla inom huvudmannen. Det gäller att vissa delar är "lika", men också att det är tydligt vad som kan vara "olika".

Hör av dig så kan vi prata mer och börja!
bottom of page